false

Värdering

Magnus Redlig på Bilpunkten är förordnad värderings- besiktningsman av Sveriges Handelskamrar för i första hand bilar och transportbilar men även båtar, då med specialitet på amerikanska motorbåtar.

Vanliga uppdrag är inlösen av krockad bil, stöld- eller tvistefrågor. Köp av bil från arbetsgivare, eget företag eller dödsbo.

Kontakta Magnus Redlig för prisbild.